?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 机械主u(主u,厂家,h) - 安阳市新Eu业机械有限公?/title> <meta name="Keywords" content="机械主u"> <meta name="Description" content="Z详细介绍机械主u产品内容,包括机械主u的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有机C轴新M?********市场机械主uh.咨询电话:18837276600"> <link type="text/css" href="/template/NEST70004/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST70004/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST70004/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70004/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="top_l">安阳市新Eu业机械有限公ؓ您免Ҏ供非标零部g定制、加工中心机C轴、多轴箱{相关信息发布和******资讯Q敬请关注!</div> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22644/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="pr wout"> <div class="menuWarp wout pa"> <div class="menuBg wout pa"></div> <div class="menu font_w pa"> <div class="wfixed"> <div class="logo fl"><h1><img src="/uploads/logo/20181015051504.png" alt="安阳市新Eu业机械有限公? /></h1></div> <div class="seaWarp fr pr"> <div class="seaCoin"></div> <div class="search fs14 pa font_w" > <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <label class="fl"><input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" />站内</label> <label class="fl"><input type="radio" name="nest" value="2" />站外</label> <input type="text" name="k" class="cpkey font_w fl" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" /> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70004/images/search_button.jpg" class="search_button"> </form> </div> </div> <ul class="fr fs16 tac"> <li><a href="/" rel="nofollow"><span>|站首页</span><p>HOME</p><em></em></a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow"><span>走进我们</span><p>ABOUT US</p><em></em></a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow"><span>新闻资讯</span><p>NEWS</p><em></em></a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow" class="cur"><span>产品中心</span><p>PRODUCT</p><em></em></a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow"><span>联系我们</span><p>CONTACT US</p><em></em></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20170309031532.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20170309040733.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181101024730.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> </div> <div class="inWarp"> <div class="clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="tac fs18 proSide"> <div class="tit fs22 tal">产品中心</div> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/zz/"><span>主u</span><em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/tybj/"><span>通用部g</span><em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/mcjg/"><span>床加工</span><em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/fblj/"><span>非标零g</span><em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/zgjc/"><span>l合机床</span><em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jt/"><span>其它</span><em></em></a></li> </ul> </div> <div class="asideCotact mt15"> <div class="tit"> <span class="fs22">联系我们</span> </div> <ul class="fs14"> <li class="fs16 fb">安阳市新Eu业机械有限公?/li> <li>联系Q李l理</li> <li>电话Q?8837276600</li> <li>手机Q?8837276600</li> <li>传真Q?372-2719357</li> <li>邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:ayxincheng@126.com">ayxincheng@126.com</a></li> <li>|址Q?a rel="nofollow" href="http://www.adamnu.com">www.adamnu.com</a></li> <li>厂址Q安阛_北关区工业园?/li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs22">机械主u</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/zz/">主u</a> > <a href="/supply/8.html">机械主u</a></b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="proArtiTop"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tbody> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"> <div class="picimg_wj"><img src="/uploads/cp/20150611041826.jpg" alt="" width="230" /></div></td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1 font_w fs14"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"><span id="nesttitle"><h2>机械主u</h2></span></td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td></td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td><p></p></td> </tr> </tbody></table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="con fs14"> <p><p>       电主轴行业中机械主u有哪些作用呢Q它在我们电主u行业中发挥着怎样的作用呢Q下面我们专业的厂家来ؓ大家详细的介l一下机C轴的知识? </p> <p>       机械主u指的是机床上带动工g或刀h转的轴。通常׃轴、u承和传动Ӟ齿轮或带轮){组成主轴部件。在机器中主要用来支撑传动零件如齿轮、带轮,传递运动及扭矩Q如机床主uQ有的用来装夹工Ӟ如心轴? </p> <p>   机械主u端部用于安装刀hҎ工g的夹P在设计要求上Q应能保证定位准、安装可靠、连接牢固、装卸方便,q能传递够的转矩?br />   机械主u端部Q卡盘靠前端的短圆锥面和凸缘端面定位Q用拨销传递{矩,卡盘装有双头螺栓Q卡盘装于主轴端部时Q螺栓从凸缘上的孔中I过Q{动快卸卡板将C螺栓同时栓住Q再拧紧螺母卡盘固牢在主u端部。主轴ؓI心Q前端有莫氏锥度孔,用以安装或心轴? </p> <p>       了解产品的相关作用和用途有助于我们今后产品的认识,更多的机C轴的知识请大家在今后的生zM多多的关注我们? </p> <p>   </p></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条:<a href="/supply/9.html">齿轮式铣床主?/a></p> <p>下一条:<a href="/supply/4.html">齿轮传动机械主u</a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%d6%f7%d6%e1'>主u</a>,<a href='/key.aspx?k=%bb%fa%d0%b5%d6%f7%d6%e1%bc%db%b8%f1'>机械主uh</a>,<a href='/key.aspx?k=%bb%fa%d0%b5%d6%f7%d6%e1%c5%fa%b7%a2'>机械主u批发</a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.adamnu.com/supply/8.html'>http://www.adamnu.com/supply/8.html</a> </div> <div class="tag">发布旉Q?015-6-11 0:00:00</div> <div class="crumb mt20"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/236.html">如何降低电主轴运转时的噪?/a><span>2019-08-16</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/235.html">加工中心机械主u在设计上有哪些创?/a><span>2019-08-02</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/233.html">电主轴主要具备哪些特?/a><span>2019-06-26</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/232.html">ȝ机械主u的选购要素</a><span>2019-06-12</span></li> </ul> </div> <div class="crumb mt20"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span> </div> <div class="iproWarp"> <div class="con font_w"> <div class="ProCon clearfix"> <div class="typeList"> <h2><a rel="nofollow" href="/supply/74.html"><img src="/uploads/cp/20150817101940.jpg" width="220" height="150" /></a></h2> <h3><em><a href="/supply/74.html">主u</a></em><a href="/supply/74.html" class="name">主u</a></h3> </div> <div class="typeList"> <h2><a rel="nofollow" href="/supply/14.html"><img src="/uploads/cp/20150626060701.jpg" width="220" height="150" /></a></h2> <h3><em><a href="/supply/14.html">直结式机C?/a></em><a href="/supply/14.html" class="name">直结式机C?/a></h3> </div> <div class="typeList"> <h2><a rel="nofollow" href="/supply/13.html"><img src="/uploads/cp/20150626060630.jpg" width="220" height="150" /></a></h2> <h3><em><a href="/supply/13.html">皮带式机C?/a></em><a href="/supply/13.html" class="name">皮带式机C?/a></h3> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot"> <div class="wfixed"> <div class="ftCon clearfix"> <div class="ftLogo fl"><img src="/template/NEST70004/images/ftLogo.png" /></div> <div class="fl w900"> <div class="ftNav wfixed clearfix"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow">|站首页</a>|</li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">走进我们</a>|</li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a>|</li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a>|</li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a>|</li> <li><a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="|站地图">|站地图</a>|</li> <li><a href="#" rel="nofollow">q回剙</a></li> </ul> </div> <div class="bottom"> <div class="clearfix"> Copyright© www.adamnu.com 安阳市新Eu业机械有限公? <a rel="nofollow">豫ICP?7018224?2</a> </div> <p>专业生:<a href="http://www.adamnu.com" target="_blank">非标雉件定?/a>,<a href="http://www.adamnu.com" target="_blank">加工中心机械主u</a>,<a href="http://www.adamnu.com" target="_blank">多u?/a>{?Ƣ迎来电咨询! </p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl mr5"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255389346'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255389346%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-07-01/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".menu li a").each(function(){ var menuH = $(this).outerWidth(); $(this).find("em").css("width",menuH); $(this).hover(function(){ if($(this).hasClass("cur")){ } else { $(this).find("em").slideDown(300); } },function(){ if($(this).hasClass("cur")){ } else { $(this).find("em").slideUp(300); } }); }); window.onscroll=function(){ if ($(document).scrollTop() > 37) { $(".menuWarp").addClass('navFix'); }else{ $(".menuWarp").removeClass('navFix'); } } $(".seaCoin").click(function(){ $(this).addClass("seaCoinH"); if($(this).parent().find(".search").is(":visible")){ $(this).parent().find(".search").slideUp(300); $(this).removeClass("seaCoinH"); } else{ $(this).parent().find(".search").slideDown(300); } }); $(".proSide li a").hover(function(){ if($(this).hasClass("cur")){}else{ $(this).find("em").stop().animate({"top":"0px"},300); } },function(){ if($(this).hasClass("cur")){}else{ $(this).find("em").stop().animate({"top":"58px"},"fast"); $(this).find("em").stop().animate({"top":"-58px"},0); } }); $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".iproWarp .con .inProTit .typeTit a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST70004/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script type="text/javascript" src="http://svc.xinzhongqi.net/Public/svjs/benison.js" charset="utf-8"></script> <script> $(function(){ $(".proSide ul li a").each(function(){ if($(this).text()==$(".crumb b a").eq(2).text()){ $(".proSide ul li a").removeClass("cur"); $(this).addClass("cur"); } }); $(".typeList").hover(function(){ $(this).addClass("typeListH"); $(this).find("h2 img").stop().animate({"width":"260px","height":"180px","top":"0px","left":"0px"},300); $(this).find("h3 em").stop().slideDown(300); },function(){ $(this).removeClass("typeListH"); $(this).find("h2 img").stop().animate({"width":"220px","height":"150px","top":"20px","left":"20px"},300); $(this).find("h3 em").stop().slideUp(300); }); }) </script> <a href="http://444" target="_blank">ȫ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">½</a>| <a href="http://444" target="_blank">˰</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">̺</a>| <a href="http://444" target="_blank">ʲ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ű</a>| <a href="http://444" target="_blank">̨</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ѳ</a>| <a href="http://444" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://444" target="_blank">ǫ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://444" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">֦</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://444" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ԫ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">̩</a>| <a href="http://444" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://444" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>